Taalontwikkeling


Het ontwikkelen van taal is een onderdeel van de cognitieve ontwikkeling bij kinderen. Kinderen leren taal begrijpen en gebruiken in, en dankzij hun omgeving. De normale taalontwikkeling verloopt in verschillende fasen en begint direct na de geboorte. Inmiddels is zelfs aangetoond dat er al een mate van taalverwerving plaatsvindt in de baarmoeder.

Een taalontwikkelingsprobleem kan op zich zelf staan maar gaat vaak gepaard met andere problemen. Een kind kan een vertraagde of verstoorde taalontwikkeling hebben door een ander ontwikkelingsprobleem of door problemen in de omgeving waar het kind in opgroeit.

Factoren die een negatieve invloed kunnen hebben op de taalontwikkeling:

 • gehoorproblemen
 • verminderde intelligentie
 • sociaal-emotionele stoornis
 • medische problemen
 • taalarme omgeving/onderstimulatie

Factoren die de taalontwikkeling stimuleren:

 • contact maken
 • taalrijke omgeving
 • tijd nemen voor interactie (tijd geven tot reageren)
 • voorlezen
 • liedjes zingen
 • samen spelen en spelletjes doen
 • aansluiten bij de ontwikkeling en interesse van het kind
 • spreek in normale zinnen tegen het kind

De taalontwikkeling verloopt bij elk kind anders. Om een beeld te krijgen van het verloop van de taalverwerving zijn de Minimum Spreeknormen ontwikkeld. In dit schema wordt per leeftijd weergegeven wat een kind moet kunnen. Mochten er na het lezen van dit schema twijfels bestaan over de onwikkeling van een kind dan is nader onderzoek raadzaam.

GEREVISEERDE MINIMUM SPREEKNORMEN

U kunt ook de SNEL-test doen. Dit is een vragenlijst die online ingevuld wordt en inzicht geeft in de taalontwikkeling van uw kind. U vindt deze test hier.