Preverbale logopedie


De preverbale logopedie richt zich op de fase voor het spreken, de preverbale fase. Een preverbaal logopedist behandelt eet- en drinkproblemen bij baby’s en jonge kinderen, vanaf de geboorte tot ongeveer 2 jaar. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om problemen bij het zuigen, kauwen of slikken, of begeleiding bij het afbouwen van sonde-voeding. Een preverbaal therapeut is een gecertificeerde specialist die ingeschreven staat in het Register Preverbale Logopedie.

Bekijk hier de brochure van de NVLF: brochure preverbale logopedie

of bezoek de website van de werkgroep Logopedie bij 0-2 jarige kinderen: Prelogopedie