Logopedie


Logopedie is het diagnostiseren en behandelen van stoornissen op het gebied van de taal, de spraak, de stem, het gehoor en/of het slikken. Logopedie is een specialisme dat zich richt op het ontwikkelen, herstellen en onderhouden van de communicatie in al zijn facetten en de verwerking van eten en drinken. Logopedie biedt de cliënt preventie, behandeling en advies ten aanzien van de communicatie, de mondfuncties, het gehoor, het slikken en de stem.

Voor een goede logopedische behandeling is samenwerking met de cliënt of patiënt en zijn of haar omgeving nodig. Een goede logopedist doet onderzoek en biedt begeleiding naar aanleiding van een hulpvraag en binnen de mogelijkheden van de cliënt of patiënt. Soms kan het geven van advies voldoende zijn om de klacht weg te nemen. In mijn werk zie ik mensen in alle leeftijdcategorieën en met elk een eigen hulpvraag. Als therapeut probeer ik verder te kijken dan het logopedische probleem en overleg ik met andere disciplines indien nodig.

Een aantal behandelgebieden:

 • Afasie
 • Dysartrie
 • Parkinson
 • Eet en drinkproblemen bij baby’s en jonge kinderen
 • Vroeghulp bij communicatie
 • Oromyofunctionele therapie (OMFT)
 • Manuele Facilitatie van de Larynx
 • Taal
 • Spraak
 • Stem
 • Gehoor
 • Mondgewoonten
 • Stotteren
 • Slikken
 • Hyperventilatie

Sommige behandelgebieden zijn specialismen binnen de logopedie en worden niet door elke logopedist behandeld.

Voor kinderen van 0-4 jaar heb ik een checklist gemaakt waarop u in korte tijd kunt zien of uw kind mogelijk in aanmerking komt voor logopedie. Bekijk de checklist 0-4 jaar hier.