Eveline


In 1998 ben ik afgestudeerd aan de opleiding Logopedie in Groningen. In de 10 jaar daarna heb ik in verschillende werkvelden ervaring verzameld. Ik ben onder andere werkzaam geweest in het speciaal onderwijs, een revalidatiecentrum, een onderwijsbegeleidingsdienst en verschillende vrijgevestigde logopediepraktijken. In 2008 startte ik mijn eigen praktijk. Door de jaren heen heb ik me in een aantal gebieden gespecialiseerd. Dit maakt mij als therapeut veelzijdig en bekwaam. Als logopedist vind ik kennis, kwaliteit en vaardigheid onmisbaar binnen mijn therapeutisch handelen. Als persoon hecht ik veel waarde aan vriendelijkheid, empathie en humor. Ook vind ik het belangrijk goed te luisteren naar de patiënt en zijn of haar hulpvraag. Ik probeer zoveel mogelijk behandeling op maat te geven.

Door deel te nemen aan samenwerkingsverbanden en kwaliteitskringen waarborg ik kwaliteit. Ik ben lid van de Nederlandse vereniging voor logopedie en ben kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Paramedici. Daarnaast ben ik gecertificeerd Preverbaal therapeut.