Oro-myofunctionele therapie | OMFT


Oro-myofunctionele therapie is een oefentherapie die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond. Afwijkend mondgedrag kan een oorzaak zijn van dit verstoorde evenwicht. In het oro-myofunctioneel onderzoek wordt gekeken welke afwijkingen er zijn en in hoeverre het mondgedrag hier invloed op heeft. Het verkeerde gedrag wordt in de behandeling vervangen door gewenst gedrag en er wordt gewerkt aan een juiste balans in spierspanning.

Gewoonten die afwijkingen kunnen veroorzaken zijn:

  • zuiggewoonten, zoals duim-, vinger-, of speenzuigen
  • bijtgewoonten, zoals nagelbijten, lipbijten en knarsen
  • mondademen en een verkeerde tongpositie in rust
  • afwijkend slikken

Het verstoorde evenwicht kan zichtbaar worden door:

  • een verkeerde stand van tanden en/of kiezen
  • het terugkeren van scheefstand in het gebit na een orthodontische behandeling(beugel)
  • spraakproblemen, zoals lispelen of slissen
  • slikproblemen
  • problemen met gebitsprothesen
  • kaakgewrichtsklachten

Het vroegtijdig herkennen en behandelen van afwijkend mondgedrag kan veel orhodontische, logopedische en gezondheidsproblemen voorkomen. Voor meer informatie kunt u terecht op de OMFT-website.