Behandelovereenkomst


In de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) worden bepaalde aspecten van de zorg binnen de individuele relatie tussen de patiënt en de zorgverlener geregeld. De wet gaat uit van een vertrouwensrelatie waarin patiënt en logopedist op basis van gelijkwaardigheid zoveel mogelijk samen overleggen en beslissen. Zo worden er eisen gesteld ten aanzien van informatie, toestemming en inzage. Om aan deze eisen te voldoen is een behandelovereenkomst opgesteld. Hierin staan de afspraken die gemaakt zijn omtrent  de behandeling en wijze van vergoeding. Elke patiënt krijgt een behandelovereenkomst aangeboden ter ondertekening.

U kunt de behandelovereenkomst hier bekijken.