Privacyregelement


Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wet geeft u als persoon meer privacyrechten. Voor de logopediepraktijk geldt dat er altijd al zorgvuldig met uw gegevens werd omgegaan, maar nu een aantal aanpassingen zijn gedaan waardoor uw gegevens nog beter beschermd zijn. Zo is nu in een privacyreglement vastgelegd hoe wij met uw gegevens omgaan. U kunt het regelement hier bekijken. Als u vragen heeft over dit reglement kunt u terecht bij uw behandelaar. Ook kunt u een mail sturen naar eveline@logopedieduursma.nl of telefonisch contact opnemen met de praktijk, op nr. 06 46 17 88 72.