Stotteren


Stotteren is onvloeiend spreken en kan in verschillende vormen en in verschillende mate van ernst voorkomen. Het stotteren kan bestaan uit snelle herhalingen, verlengingen of blokkades van letters of woorden. Stotteren kan voor de persoon die stottert bijzonder hinderlijk zijn maar voor de luisteraar nauwelijks hoorbaar of juist andersom. Stotteren ontstaat bijna altijd in de kindertijd en slechts zelden bij volwassenen. Bij de meeste kinderen die stotteren gaat het vanzelf weer over, maar bij een aantal blijft het bestaan of keert het terug in een later stadium. Stotteren is een complex probleem waarbij een zorgvuldige benadering in de therapie gewenst is. In de behandeling van stotteren wordt onder andere gekeken naar factoren die het stotteren beïnvloeden of in stand houden en naar de motoriek van de spraak.