Manuele facilitatie van de larynx


Manuele facilitatie van de larynx is het toepassen van manuele technieken op het hoofd/halsgebied en de larynx(strottenhoofd). Deze techniek wordt onder meer gebruikt met als doel het spreken te vergemakkelijken.┬áStemproblemen gaan vaak gepaard met teveel spanning in de spieren rondom het strottenhoofd. Deze verhoogde spanning kan de doorbloeding belemmeren en pijn en vermoeidheid veroorzaken. Ook kan er een “globusgevoel” (brokgevoel) ontstaan en kan het slikken moeilijker worden. Manuele larynxfacilitatie is een methode om deze spanning te doen verminderen.┬áDe behandeling kan direct al vermindering van de klachten geven, zoals een verbeterde stemkwaliteit, makkelijker slikken en verdwijning van het globusgevoel.