Autisme


Autisme is een ontwikkelingsstoornis die zichtbaar wordt in de eerste levensjaren van een kind. Kinderen met een stoornis in het autisme spectrum(ASS) hebben problemen met de ontwikkeling van fysieke, sociale en taalinhoudelijke vaardigheden. Daarnaast zijn de zintuiglijke waarnemingen verstoord en komen er vreemde stereotype patronen van gedrag voor. Er bestaan verschillende vormen van autisme en elk kind is uniek in zijn of haar vorm. Binnen de behandeling heeft elk kind dan ook zijn eigen benadering nodig.

In de logopedische behandeling van kinderen met ASS moet rekening gehouden worden met de volgende aspecten:

  • contact krijgen en behouden
  • aansluiten bij en volgen van de interesses van het kind
  • aansluiten bij het (taal-)ontwikkelingsniveau
  • bieden van structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid
  • in gang zetten van initiatief nemen in het communiceren

Daarnaast is het samenwerken met ouders, andere disciplines en instanties noodzakelijk om een goede begeleiding te kunnen bieden.