Adem en Hyperventilatie


Ademhalingsproblemen

Mensen met longaandoeningen zoals astma en COPD ervaren vaak ademhalingsproblemen. Dan is ademtherapie wenselijk. De logopedist leert de patiënt zijn of haar longcapaciteit optimaal te gebruiken binnen de mogelijkheden van de patiënt. Ook kan er aandacht zijn voor een juiste koppeling met het spreken waardoor stemproblemen voorkomen of verminderd kunnen worden. Bovendien geeft de logopedist inzicht in het adempatroon zodat de patient acute benauwdheid tijdig herkent en hier adequaat op kan reageren.

Hyperventilatie

Het woord hyperventilatie betekent letterlijk: “verhoogde ademing”. Tijdens hyperventileren is de ademhaling sneller en dieper dan normaal. Je zou kunnen zeggen dat er een hijgend adempatroon is terwijl er geen fysieke prestatie geleverd wordt die daarbij past. Hierdoor ontstaat een andere samenstelling van zuurstof en kooldioxide in het bloed, wat de volgende klachten kan geven:

  • duizeligheid
  • misselijkheid
  • benauwdheid
  • tintelingen rond de lippen of in de handen
  • pijn op de borst
  • hartkloppingen

Een acute hyperventilatieaanval is niet schadelijk, maar kan een persoon erg angstig maken. In het ergste geval kan een aanval leiden tot flauwvallen. Bij chronische hyperventilatie is er een verkeerd adempatroon ingeslepen. Er hoeven daarbij geen acute aanvallen voor te komen. De klachten zijn dan minder opvallend maar meer continu van aard. Voorbeelden hiervan zijn: vermoeidheid, spanning en concentratieproblemen.

In de behandeling van hyperventilatie is het goed om te kijken naar factoren die de hyperventilatie veroorzaken of in stand houden. Daarnaast is ademtherapie wenselijk. Met behulp van ademtherapie wordt meer sturing over de ademhaling verkregen waardoor een hyperventilatieaanval opgevangen of voorkomen kan worden.

Op de website van de Nederlandse Hyperventilatie Stichting is meer informatie te vinden en op de website van het Gezondheidsplein is naast informatie ook een duidelijk filmpje te zien.