Articulatie


Articulatie is het vormen van de spraakklanken, oftewel de uitspraak. Door onze lippen, tong en mond te bewegen maken we vele verschillende klanken die letters en woorden worden als we ze samenvoegen. Dit fijnmotorische proces kan verstoord worden door verschillende oorzaken. Allereerst moeten we om goed te kunnen leren spreken goed kunnen horen. Kinderen leren naar het voorbeeld dat ze krijgen. Zo komt het vaak voor dat kinderen die veel verkouden zijn geweest in de eerste vijf jaar van hun leven spraakproblemen hebben, onder meer doordat ze niet goed hebben kunnen horen. Maar er zijn vele andere mogelijke oorzaken:

  • gehoorproblemen
  • vertraagde taalontwikkeling
  • afwijkende mondgewoonten
  • nasaliteitsstoornissen
  • verlamming van de aangezichtsspieren
  • verminderde of verstoorde aansturing van de spieren

Een articulatiestoornis wordt een probleem als de persoon hierdoor minder verstaanbaar is. De logopedist onderzoekt de aard en ernst van de articulatiestoornis en kijkt naar de oorzaak. De behandeling bestaat meestal uit het versterken van de mondspieren en het verbeteren van de aansturing van de spraakgerelateerde spieren.